شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان

با بيش از هفت سال سابقه مفيد در زمينه پیگیری مطالبات شرکت های گروه و انجام کلیه فعالیت های بیمه ای و پوشش تضمین اعتباری جهت شرکت های گروه با بكار گيري تكنيكها و نيروهاي تخصصي شروع به فعالیت نموده است.
طي اين دوره شركت در زمينه هاي زير به صورت تخصصي فعاليت نموده است:

  • بازاريابي انواع بيمه نامه ها با اعمال تخفيفات گروهي و فردي با توجه به نوع بيمه نامه جهت مشتريان.
  • صدور بیمه نامه  اقساطی برای اعضاء.
  • طراحي نرم افزار يكپارچه حامي كه در شهریور ماه سال 1385 آغاز گردید و بطور کلی شامل زیر سیستم های آرشیو ، اعتبار سنجی ، پیگیری ، کسر از حقوق ، حقوقی و اجرایی می باشد.
  • وصول مطالبات معوق با استفاده از تكنيكهاي نوين و ابزارهاي اطلاع رساني مخابراتي.
  • راه اندازي وب سايت با هدف معرفي شركت و ارتباط با مشتريان جهت ارائه قيمت، سفارش و پرداخت الكترونيكي جهت انواع بيمه نامه ها .
  • اعتبار سنجی مشتريان كه یکی از مراحل حساس و مهم قرارداد تضمین اعتباری بوده به نحوی که اطلاعات به دست آمده در این مرحله راهگشای مراحل بعدی از بعد صحت آدرس و تلفن هاي مستأجران و ضامنین می باشند.

خلاصه اخبار:

رديف  موضوع خبرتاريخ